Tornar a AutooMates - Tornar a Toomates

WooM

(Autoomates Generator ver 5.0) 

Generador universal d’exercicis de matemàtiques

per a Word, OpenOffice (pròximament) i Moodle

 

 

Descarregar "WooM 1.2"

Quadern de bitàcola 

Descripció.

Aquest programa és una iniciativa per a desenvolupar un generador d’exercicis amb expressions numèriques i algebraiques independent de la plataforma utilitzada (MS Word, OpenOffice, Moodle...).

El desenvolupament d’aquest projecte està lligat al seu ús quotidià pel seu autor, Gerard Romo, com a professor de matemàtiques, i de qualsevol persona que el pugui trobar útil. En aquest sentit, agrairé moltíssim qualsevol comentari a

gerard_romo_toomates@yahoo.es

 

Instal·lació.

 1. Important: Abans d’obrir l’arxiu, cal que el Word tingui habilitades les macros:

Herramientas --> Macros --> Nivel de seguridad --> Nivel Medio

 

2. Obrint l'arxiu "WooM_1_2.dot" amb el Word, apareixerà automàticament un nou botó als menús propis del processador de textos, amb el nom "Generar Exercicis":

 

 

3. Premeu aquest botó per accedir al menú principal del generador, on només cal prémer el botó "Fer Llistes" per a generar noves llistes d'exercicis. La resta d'opcions del programa serveixen per configurar la dificultat dels exercicis, el tipus de nombre (enter, fracció, decimal...) i la presentació.

 

 

 

Codificació Moodle.

 Per a generar el codi Moodle dels exercicis, seleccioneu aquesta opció al menú "Llista"

 

 

Automàticament, el programa afegirà al document el codi "Gift" d’importació d’exercicis de Moodle:
Exemple:

 
Per a incorporar els exercicis dins d’un curs Moodle, cal retallar i guardar les línies de la codificació (i només aquestes línies) dins d’un arxiu de tipus "Solo Texto", i importar-lo al Moodle amb l’opció "Importar preguntes des d’un fitxer", (amb l’opció "Format GiFT").

 

Drets d’ús.

Aquest projecte segueix la filosofia "Creative Commons":

Es permet l’ús, i la distribució d’aquest programa sempre que sigui emprat en àmbits educatius, sense ànim de lucre i se’n citin l’autoria i la procedència.

Aquest projecte també participa de la filosofia "Open Source":

No hi ha cap impediment a l’accés, estudi i modificació del seu codi, amb les mateixes condicions: sempre que sigui en àmbits educatius, sense ànim de lucre i se’n citin l’autoria i la procedència.

 

 

 (cc) Gerard Romo Garrido, www.toomates.net , 2007